รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

  • Post author:
  • Post category:ไม่มีหมวดหมู่

ข้อมูลเงินสะสม-ประจำเดือนกันยา…

Continue Readingรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดำเนินการจัดซื้อ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำ กว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู โดยวิธีคัดเลือก

img-711143209Download

Continue Readingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดำเนินการจัดซื้อ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำ กว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู โดยวิธีคัดเลือก

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

โครงการลดภาวะคลอดก่อนกำหนดDown…

Continue Readingแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษ…

Continue Readingการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนการดำเนินงาน ส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นสุขภาวะ

lpa-ข้อ15HPADownload

Continue Readingแผนการดำเนินงาน ส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นสุขภาวะ

การรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

ประกาศรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะD…

Continue Readingการรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ฐานข้อมูลตลาดในเขตพื้นที่องค์ก…

Continue Readingฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา