office_1
office_1
ไม่รับของขวัญ-ลาดน้ำเค็ม
previous arrow
next arrow

ข่าวสารจาก FACEBOOK

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม นำโดย ท่านนายกณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ได้มอบหมายให้ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ดำเนินการตัดหญ้าริมถนน พัฒนาพื้นที่ในเขตหมู่ที่ 4 ตำบลโคกช้าง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ... See MoreSee Less
View on Facebook
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม นำโดย ท่านนายกณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ได้มอบหมายให้ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณทางเข้าวัดไผ่ล้อมพัฒนาพื้นที่ในเขตหมู่ที่4 ตำบลลาดน้ำเค็ม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ... See MoreSee Less
View on Facebook
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม นำโดย ท่านนายกณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ได้มอบหมายให้ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ดำเนินการตัดหญ้า พัฒนาพื้นที่ในเขตหมู่ที่1 ตำบลโคกช้าง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ... See MoreSee Less
View on Facebook
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม นำโดย ท่านนายกณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ได้มอบหมายให้ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ดำเนินการตัดหญ้า พัฒนาพื้นที่ในเขตหมู่ที่5 ตำบลโคกช้าง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ... See MoreSee Less
View on Facebook
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม นำโดย ท่านนายกณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ได้มอบหมายให้ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ดำเนินการตัดหญ้า พัฒนาพื้นที่ในเขตหมู่ที่12 ตำบลผักไห่ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ... See MoreSee Less
View on Facebook
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม นำโดย ท่านนายกณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ได้มอบหมายให้ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ดำเนินการตัดหญ้า พัฒนาพื้นที่ในเขตหมู่ที่ 1-2 ตำบลลาดน้ำเค็ม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ... See MoreSee Less
View on Facebook
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม นำโดย ท่านนายกณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ได้มอบหมายให้ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ดำเนินการซ่อมไฟทาง พัฒนาพื้นที่ในเขตหมู่ที่ 3 ตำบลลาดน้ำเค็ม เพื่อความสว่างและความปลอดภัยของประชาชน ... See MoreSee Less
View on Facebook
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม นำโดย ท่านนายกณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ได้มอบหมายให้ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ดำเนินการตัดหญ้าริมถนนทางออกปั๊มอนุรักษ์พัฒนาพื้นที่ในเขตหมู่ที่ 3 ตำบลโคกช้าง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ... See MoreSee Less
View on Facebook
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม นำโดย ท่านนายกณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ได้มอบหมายให้ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ดำเนินการตัดหญ้า พัฒนาพื้นที่ในเขตหมู่ที่ 2-3 ตำบลโคกช้าง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ... See MoreSee Less
View on Facebook
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม นำโดย ท่านนายกณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ได้มอบหมายให้ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ดำเนินการตัดหญ้า พัฒนาพื้นที่ในเขตหมู่ที่ 6 -7 ตำบลผักไห่ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ... See MoreSee Less
View on Facebook