office_1
office_1
ไม่รับของขวัญ-ลาดน้ำเค็ม
previous arrow
next arrow

ข่าวสารจาก FACEBOOK

๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ... See MoreSee Less
View on Facebook
ประชาชนท่านใดที่ประสงค์จะขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้มาติดต่อรับวัคซีนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ในวัน-เวลา รา่ชการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นำบัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมภาชนะใส่น้ำแข็งมาด้วยนะคะ 🐶🐱 ... See MoreSee Less
View on Facebook
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม นำโดย ท่านนายกณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ได้มอบหมายให้ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ดำเนินการตัดต้นไม้ กิ่งไม้ พัฒนาพื้นที่ในเขตหมู่ที่ 5 ตำบลโคกช้าง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ... See MoreSee Less
View on Facebook
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม นำโดย ท่านนายกณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ได้มอบหมายให้ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ดำเนินการตัดหญ้า กวาดถนน พัฒนาพื้นที่ในเขตหมู่ที่ 1 ตำบลโคกช้าง เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ... See MoreSee Less
View on Facebook
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม นำโดย ท่านนายกณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ได้มอบหมายให้ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ดำเนินการตัดหญ้า กวาดถนน พัฒนาพื้นที่ในเขตหมู่ที่ 3 ตำบลโคกช้าง เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ... See MoreSee Less
View on Facebook
พระราชพิธีพืชมงคลแรกนาขวัญ ✨สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งเป็นพระราชพิธีทำขวัญพืชพรรณธัญญาหาร และพยากรณ์ความอุดมสมบูรณ์ของการเพาะปลูกในปีนั้นๆ โดยจะเลือกวันที่ดีที่สุดของแต่ละปีเป็นวันพืชมงคล เพื่อประกอบพระราชพิธี โดยพืชพันธุ์ที่ใช้ในการเสี่ยงทายจะแจกจ่ายให้กับประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อเป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลแก่การเพาะปลูก 🌱💛 ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันนี้เราอยู่ที่ ศาลาหมู่4 ตำบลโคกช้างนะคะ ประชาชนที่ลงทะเบียนไว้มารับวัคซีนกันได้เลยค่ะ ... See MoreSee Less
View on Facebook
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม นำทีมโดย นายณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมลงพื้นที่แจกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ... See MoreSee Less
View on Facebook
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม นำโดย ท่านนายกณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ได้มอบหมายให้ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ดำเนินการตัดหญ้า กวาดถนน บริเวณสวนสาธารณะหนองบัว พัฒนาพื้นที่ในเขตหมู่ที่ 4 ตำบลโคกช้าง เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ... See MoreSee Less
View on Facebook
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม นำโดย ท่านนายกณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ได้มอบหมายให้ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ดำเนินการตัดหญ้า กวาดถนน พัฒนาพื้นที่ในเขตหมู่ที่ 5 ตำบลโคกช้าง เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ... See MoreSee Less
View on Facebook

ประกาศ e-GP

RSS e-GP แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

RSS e-GP ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

RSS e-GP ประกาศราคากลาง

RSS e-GP ประกาศเชิญชวน