office_1
office_1
ไม่รับของขวัญ-ลาดน้ำเค็ม
previous arrow
next arrow

ข่าวสารจาก FACEBOOK

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Type: OAuthException
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 9:00 น. นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในเขตพื้นองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม จำนวน 1 หลังคาเรือน โดยมี สำนักงานอำเภอผักไห่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ กำนัน เเละผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ... See MoreSee Less
View on Facebook
นายณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็มได้มอบของให้กับบ้านผู้ประสบอัคคีภัย ... See MoreSee Less
View on Facebook
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม นำโดย ท่านนายกณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ได้มอบหมายให้ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ดำเนินการ ตัดต้นไม้ บริเวณวัดไผ่ล้อมพัฒนาพื้นที่ในเขตหมู่ 4 ตำบลลาดน้ำเค็ม ... See MoreSee Less
View on Facebook
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม นำโดย ท่านนายกณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ได้มอบหมายให้ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ดำเนินการ ตัดหญ้า กวาดถนน พัฒนาพื้นที่ในเขตหมู่ 2 ตำบลลาดน้ำเค็ม เพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย ... See MoreSee Less
View on Facebook
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม นำโดย ท่านนายกณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ได้มอบหมายให้ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ดำเนินการ ตัดหญ้า กวาดถนน พัฒนาพื้นที่ในเขตหมู่ 3 ตำบลผักไห่ เพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย ... See MoreSee Less
View on Facebook
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม นำโดย ท่านนายกณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ได้มอบหมายให้ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ดำเนินการ ตัดหญ้า กวาดถนน พัฒนาพื้นที่ในเขตหมู่ 4 ตำบลโคกช้าง เพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย ... See MoreSee Less
View on Facebook
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม นำโดย ท่านนายกณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ได้มอบหมายให้ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ดำเนินการ ตัดหญ้า กวาดถนน พัฒนาพื้นที่ในเขตหมู่ 1 ตำบลลาดน้ำเค็ม เพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย ... See MoreSee Less
View on Facebook
โฆษณา/ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ... See MoreSee Less
View on Facebook
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม นำโดย ท่านนายกณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ได้มอบหมายให้ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ดำเนินการซ่อมแซมผิวถนน บริเวณทางเข้าปั๊มอนุรักษ์ พัฒนาพื้นที่ในเขตหมู่ที่ 3 ตำบลโคกช้าง ... See MoreSee Less
View on Facebook
รณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก 👍#ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม#ท้องถิ่นช่วยลดโลกร้อน ... See MoreSee Less
View on Facebook

ประกาศ e-GP