ITA-O32

  • Post category:ITA

นายมนัส เล็กนิคม ได้รับมอบหมายจาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็มเป็นตัวแทนกล่าว ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ในการประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เพื่อปลูกจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสทการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ในการประชุม เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566