โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566

นายณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม
ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 8 – 14 เมษายน 2566