องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เข้าร่วมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

ขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เข้าร่วมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อเป็นการลดขยะจากต้นทาง เเละลดปริมาณขยะเปียกหรือเศษอาหารที่มีปริมาณน้ำหนักมาก เเละลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งขยะเปียกสามารถเปลี่ยนเป็นสารปรับปรุงดินทำให้เกิดประโยชน์ต่อครัวเรือน จึงประชาสัมพันธ์มาให้ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับทราบทั่วกัน ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม