ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คศล.โดยการเทคอนกรีตเสริมผิวจราจร หมู่ที่ ๓ ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)