ปฎิทินกิจกรรม

  • ขอเชิญร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป
    – และขอความร่วมมือ อปท. ทุกแห่ง มอบหมายข้าราชการเข้าร่วมงาน แห่งละ 2 คน