คณะผู้บริหาร

นายกณรงค์ วงษ์เพ็ชร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม
เบอร์โทร: 081-905-5487

นายมนัส เล็กนิคม

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม
เบอร์โทร: 089-208-1188

นายนพพล พวงดาวเรือง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม
เบอร์โทร: 089-981-0970

นายณรงค์ นิลคต

เลขานุการนายก
เบอร์โทร: 087-121-5162