ร่วมลงพื้นที่แจกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม นำทีมโดย นายนรงค์ วงษ์เพ็รช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมลงพื้นที่แจกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566