ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ม.๓ ตำบลโคกช้าง บริเวณทางเข้าหมู่บ้านเริ่มจากปั๊มอนุรักษ์ถึงชมพูกลางทุ่งรีสอร์ท