องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120