ตราสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

รูปลักษณะ     เป็นตรารูปวงรี

                             ขอบบน  มีอักษร “ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม”

                             ขอบล่าง  มีอักษร “ อ.ผักไห่  จ.พระนครศรีอยุธยา”

                             รูปตรงกลางวงรี  มีรูปปลาช่อน  รูปนกกระทา รูปน้ำปลา และปลาร้ากระป๋อง         

รูปปลาช่อน  สื่อความหมายว่าพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม  เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์คือในน้ำมีปลาและในนามีข้าว และเป็นพื้นที่ที่มีปลาเป็นจำนวนมาก

รูปน้ำปลาและปลาร้ากระป๋อง สื่อความหมายได้ว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อในตำบลลาดน้ำเค็มที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากปลา  ที่มีมากในตำบลลาดน้ำเค็ม รูปนกกระทา สื่อความหมายได้ว่า เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับประชากรส่วนใหญ่  ของตำบลลาดน้ำเค็ม