ประกาศสอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง 21/2/2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค เรื่องขยายเวลา
จำหน่ายซองสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง 22/04/2556