ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง วิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 29/06/2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง วิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 20/03/2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง ผลพิจารณาผลการคัดเลือกการสอบราคาปรับปรุงและซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมลาดยาง หมู่ที่ 8,9,10,และหมู่ที่ 11 ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 26/08/2558
รายชื่อผู้ยื่นซองโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมลาดยาง หมู่ที่ 8,9,10,และหมู่ที่ 11 ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 24/08/2558
รายชื่อผู้ซื้อซองโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมลาดยาง หมู่ที่ 8,9,10,และหมู่ที่ 11 ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 21/08/2558

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อรถยนต์บรรทุก ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อม กระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ชนิด 6 ล้อ 19/08/2558

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับกาารคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา 13/08/2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างเหมา โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมลาดยาง หมู่ที่ 8,9,10,และหมู่ที่ 11 ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 6/08/2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง ผลพิจารณาผลการคัดเลือกการสอบราคาโครงการ 4/08/2558
รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง หมู่ 7 ,12 ตำบลผักไห่3/08/2558
รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง หมู่ 7 ,12 ตำบลผักไห่ 29/07/2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง การจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 17/07/2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจำนวน 9 โครงการ 16/07/2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลผักไห่ และโครงการเสริมถนนดินลูกรังพร้อมก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑ ตำบลลาดน้ำเค็ม 8/07/2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลผักไห่ และโครงการเสริมถนนดินลูกรังพร้อมก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลลาดน้ำเค็ม 6/07/2558

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์เอนกประสงค์ เพื่อใช้ในกิจการสาธารณะ จำนวน 1 คัน 16/12/2557

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16/12/2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง ผลพิจารณาผลการคัดเลือกการสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเข็ม ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 18/11/2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.พด.1) แบบตอกเข็ม 31/10/2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง ผลพิจารณาผลการคัดเลือกการสอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อน้ำบาดาลสำหรับชุมชน หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดน้ำเค็ม และหมู่ที่ ๙ ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 12/09/2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อน้ำบาดาลสำหรับชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลลาดน้ำเค็มและหมู่ที่ 9 ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 28/08/2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง ผลพิจารณาผลการคัดเลือกการสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในภาคเรียนที่ 1/2557 ประจำปีงบประมาณการศึกษา 2557 6/06/2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง ผลพิจารณาผลการคัดเลือกการสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) อุปกรณ์พร้อมติดตั้งเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยและป้องกันผู้ค้ายาเสพติดจำนวน 4 ชุด ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม 11/03/2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยและป้องกันผู้ค้ายาเสพติดจำนวน 4 ชุด ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม 21/02/2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค เรื่องขยายเวลา
จำหน่ายซองสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง 22/04/2556