ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม
 

การจัดประสบการณ์และกิจกรรมพัฒนาการ

ทางศูนย์ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็กโดยจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาประสาทสัมผัสทั้ง ๕ และการเคลื่อนไหวต่างๆเพื่อเป็นการพัฒนาเด็กเล็ก

ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรม สร้างสรรค์ กิจกรรมการเล่นตามมุม กิจกรรมวงกลม กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเกมศึกษา กิจกรรม
การเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ตามจินตนาการ
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

Copyright © 2014 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13120

โทรศัพท์ : 0-3579-3728

www.ladnamkem.go.th

E-Mail : admin@ladnamkem.go.th