สถานที่น่าสนใจในองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม
 

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

วัดไผ่ล้อม

 

 

โรงเรียนวัดคงษา

วัดคงษา

 

 

โรงเรียนวัดโพธิ์เผือก

วัดโพธิ์เผือก

 

 

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม

วัดราษฎร์นิยม

 

 

สถานีอนามัยตำบลโคกช้าง

สถานีอนามัยตำบลลาดน้ำเค็ม

 

 

 
 
 
 
 
 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

Copyright © 2014 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13120

โทรศัพท์ : 0-3579-3728

www.ladnamkem.go.th

E-Mail : admin@ladnamkem.go.th