ติดต่อสอบถาม องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม
 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

                   อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                  โทรศัพท์ 0-3579-3728

                  http:www.ladnamkem.go.th

                  E-Mail : admin@ladnamkem.go.th

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

Copyright © 2014 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13120

โทรศัพท์ : 0-3579-3728

www.ladnamkem.go.th

E-Mail : admin@ladnamkem.go.th