โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

 

 

 

 

สำนักปลัด

 

กองคลัง

 

 

 

 

 

 

 

กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

นายภัทร์ศกรณ์ วงค์ดำรงสิน

 

 

นายช่างโยธา

 

 

 

 

 

นายชัชชพงศ์ ทัดสำราญ

 

นางสาวอริสา อัมวัฒน์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

 

นายสัมฤทธิ์ ปิติธา

 

นายภานุ สงบจิตร

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกระเช้า)

 

คนงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                  

 

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

Copyright © 2014 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13120

โทรศัพท์ : 0-3579-3728

www.ladnamkem.go.th

E-Mail : admin@ladnamkem.go.th