โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

 

 

 

 

สำนักปลัด

 

กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

กองคลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

 

 

นางสาวรังสิยา แตงเนื้อเหลือง

 

 

นักวิชาการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เจ้าพนักงานพัสดุ

 

 

 

นางอัญชลี เรียนหัตถกรรม

นางสาวขวัญนรินทร์ ประเสริฐศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 

 

 

 

 

 

นายฌานิซ สิงห์พริ้ง

 

 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                  

 

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

Copyright © 2014 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13120

โทรศัพท์ : 0-3579-3728

www.ladnamkem.go.th

E-Mail : admin@ladnamkem.go.th