คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

 

 

 

 

นายณรงค์ วงษ์เพ็ชร

 

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

 

 

 

 

นายสถิต อ่อนสุวรรณ

นายภรรณัย พวงมาลัย

นายฌรงค์ นิลคต

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

Copyright © 2014 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13120

โทรศัพท์ : 0-3579-3728

www.ladnamkem.go.th

E-Mail : admin@ladnamkem.go.th