หลักเกณฑ์และแนวทางการเปิดเผยราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

1.ราคากลางงานก่อสร้างวางท่อประปา พีวีซี ขนาด ศก. 3 นิ้ว ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

Copyright © 2014 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13120

โทรศัพท์ : 0-3579-3728

www.ladnamkem.go.th

E-Mail : admin@ladnamkem.go.th