สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง 30/10/2558
ผลพิจารณาผลการคัดเลือกการสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเข็ม ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 18/11/2557
ผลพิจารณาผลการคัดเลือกการสอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลสำหรับชุมชน หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดน้ำเค็ม และ หมู่ที่ ๙ ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 12/09/2557
ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 31/03/2557
ผลพิจารณาผลการสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจร (CCTV) อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง เพื่อดูแลความปลอดภัยและป้องกันผู้ค้ายาเสพติดจำนวน 4 ชุด ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม 11/03/2557