ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564