ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง25/08/2560

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 18/08/2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 18/08/2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็มเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 3/08/2560
ภาพกิจกรรม"ลาดน้ำเค็มสะอาด ลดปัญญาขยะมูลฝอย ภายใต้กิจกรรม 3Rs ประจำปี 2560"
สาระน่่ารู้ การเลี้ยงปลาทะเลสวยงาม 1
สาระน่่ารู้ การเลี้ยงปลาทะเลสวยงาม 2