ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 9/3/64

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ3

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ปรเะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง ขอความร่วมมือชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปี 2564
สาระน่่ารู้ การเลี้ยงปลาทะเลสวยงาม 1
สาระน่่ารู้ การเลี้ยงปลาทะเลสวยงาม 2