กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ศิลปะแห่งความคิด

ใจเป็นสิ่งบริสุทธิ์มาก่อน แต่จักเศร้าหมองเพราะความคิดชั่วที่จรมา และความคิดชั่วนี้หากมีความหมักหมมมากขึ้นเท่าใด ความเศร้าหมองของใจก็จะทวีจำนวนมากขึ้นเท่านั้น เมื่อจิตเศร้าหมองไป การทำ การพูด รวมทั้งการแสดงออกต่างๆ ก็เสื่อมไปด้วย ไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อแท้ ไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวร มันเป็นเพียงสิ่งที่รวมกัน เข้าแล้วไหลไปตามอำนาจของการปรุงแต่งเท่านั้น เมื่อมีอำนาจปรุงแต่งก็ทรงอยู่ได้ เมื่อหมดอำนาจปรุงแต่งก็แตกสลายไป ไม่มีอะไรอีกต่อไป (ปัญญานันทภิกขุ)  casino

กลับไปยังรายบอร์ด