กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ศิลปะแห่งความเป็นมนุษย์

พระพุทธองค์สอนให้เรามองอะไรตามความเป็นจริง ดังคำว่า "รู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริง มองสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นตามที่มันเป็นอยู่จริงๆ" ถ้าเราเห็นเช่นนั้นแล้วมันก็ปกติ ไม่เกิดอะไร แต่กลับเกิดปัญญา เกิดความเข้าใจในสิ่งนั้นอย่างถูกต้องความวุ่นวายทางจิตนั้นก็ไม่มี
ปกติคนเรานั้นอยากจะอยู่อย่างเป็นสุข คำว่า "ความสุข" ในที่นี้หมายถึง สงบจิต สงบใจ เพราะเรารู้ว่าอะไรคือตามสภาพความเป็นจริง เราก็อยู่อย่างมีความสุข ความสบาย ทุกคนต้องการอย่างนั้น จึงต้องมองให้เห็นสภาพความเป็นจริงของชีวิต
(ปัญญานันทภิกขุ)
  คาสิโนออนไลน์

แจ๋วมากครับ เซ็กทอย ฝากด้วยนะครับ

TOP

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด